Disclaimer

De uitdrukking “aandeel in Nederweert” is overdrachtelijk bedoeld. Elke handeling, transactie of actie die te maken heeft met “aandeel in Nederweert” geeft geen enkel recht op tegoed, bezit of recht in welke vorm dan ook . De term “aandeel in Nederweert” is uitsluitend bedoeld in het kader van een sponsoractie voor komborden in het dialect.